Till startsidan


UTSTÄLLNINGSRESULTAT 2002

| CH S* Gudbrands Basil | Black Forest Darshiva |
IC S* Ninjastammens Fontezza | CH June av Sandrabben (N) | S* Solfjäderns Lovis | EC Chacolís Naradas |


CH S* GUDBRANDS BASIL

14 september, Kalmar
Domare: Louise Guezenec
Titel: CACIB

17 mars, Värnamo
Domare: Guy Hernaval
Titel: CACIB

16 mars, Värnamo
Domare: Louise Guezennec
Titel: CAC

16 mars, Värnamo
Domare: Allan Edwards
Titel: Champion


BLACK FOREST DARSHIVA
Ägare: Angela Auger

26 och 27 juni, Genéve
Domare: Mr A.Kurkowski
Titlar: EX 1, BIV, nom.BIS


IC S* NINJASTAMMENS FONTEZZA

14 september, Kalmar
Domare: Rose Molenaar
Titel: GAGCIB


CH JUNE AV SANDRABBEN [N]

17 mars, Värnamo
Domare: Pascal Pobé
Titel: Internationell Champion

16 mars, Värnamo
Domare: Guy Hernaval
Titel: CACIB

16 mars, Värnamo
Domare: Hans J Schultz
Titel: CACIB


S* SOLFJÄDERNS LOVIS

5 oktober, Halmstad
Domare: Christoph Riedel
Titlar: EX 1, NOM

14 september, Kalmar
Domare: Louise Guezenec
Titlar: EX 1, NOM


EC CHACOLÍS NARADAS

17 mars, Värnamo
Domare: Guy Hernaval
Titlar: HP1, BIV, BIG, BIR, Best Male SMLH, Best SMLH Total

16 mars, Värnamo [Orkk/Smk]
Domare: Louise Guezennec
Titlar: HP 1, NOM